Училищно настоятелство

Председател: Йълдъз Шерифова

 

Зам.председател: Севдие Сюлейманова

 

Членове:

  • Петко Стоев
  • Нериман Махмудова
  • Билназ Мюмюнова

Календар

 

Контакти