Обществен съвет

Представители финансиращ орган:

Георги Георгиев- кмет на с.Равна гора

Вяра Милчева – резерв

 

Представители родители:

  • Председател – Неврие Мюмюнова
  • Членове:
    • Хатидже Исмаилова
    • Веска Сотирова
    • Стела Маринова
  • Резерв родители: Михаил Христов

Календар

 

Контакти